Jongen en meisje

Waar je talent een gave wordt

KindPunt Gavelanden. Een kindcentrum in de Nieuwveense Landen.

Onze visie

Leren leer je samen. Leven leer je samen.

Ieder kind is waardevol. Niet om wat het kan maar om wie het is. Het gaat erom dat we elkaar echt leren kennen. KindPunt Gavelanden is een mooie en veilige plek om dit te ontdekken. Het is voor iedereen (kind, leerkracht en ouders/verzorgers) een leerplek. Vaak leren we van het kind zelf het meest.

Kinderen kunnen zich razendsnel aanpassen aan veranderende omstandigheden en laat dit nu een kwaliteit zijn die nu en in de toekomst van volwassenen wordt gevraagd. Leren (is) transformeren.

Onze visie op onderwijs is geïnspireerd door de christelijke identiteit. In onze ogen wordt een talent een gave als het kind leert om talent in te zetten voor het geheel. Ten dienste van elkaar in samenhang. Hoe klein of groot ook. Een gave gaat over geven. Een kind en ook volwassenen ontwikkelen zich in een groep tot een betekenisvol mens, omdat wij hebben leren geven. Op school geven wij elkaar op belangrijke terreinen, belangrijke dingen mee. Dat zijn nog eens Gavelanden!

Video thumbnail Video thumbnail

Stand van zaken KindPunt Gavelanden

We hebben voldoende ouderverklaringen binnen om de volgende stap te kunnen zetten. Mocht u een ouderverklaring hebben afgegeven, heel hartelijk bedankt! Met voldoende ouderverklaringen zijn we er nog niet. Er moeten allerlei documenten worden aangeleverd, zodat de onderwijsinspectie kan beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs op KindPunt Gavelanden aan alle eisen gaat voldoen. Hierover maken we ons niet zoveel zorgen omdat KindPunt net weer een heel goed inspectierapport ontvangen heeft. Daarin wordt onder andere onze zorg voor leerlingen en onze professionele cultuur geroemd. In april 2023 volgt er nog een gesprek met de onderwijsinspectie en in juni 2023 neemt de minister een definitief besluit. Officieel kan KindPunt Gavelanden dan op 1 augustus 2024 van start.
Samen met de gemeente Meppel lopen we een traject voor de bouw van een kindcentrum in de wijk. Dat gebouw is, jammer genoeg, op 1 augustus 2024 nog niet klaar. De laatste planning gaat uit van 1 januari 2025. Gelukkig hebben wij al ruimte binnen kindcentrum Beatrix zodat we, ook al is het buiten de wijk, toch eerder kunnen beginnen. Ondertussen zijn de kinderen uit de Nieuwveense Landen natuurlijk welkom op de kindcentra van KindPunt (Het Kompas, Stadskwartier, De Akker, Anne Frank, De Wel (Tref), Beatrix en natuurlijk Talent). Wij zorgen, wanneer u dat tegen die tijd wilt, voor een soepele overgang naar het nieuwe kindcentrum. Op al onze kindcentra bieden wij onderwijs en opvang integraal aan, vanuit dezelfde organisatie en pedagogische visie.

Gavelanden tijdlijn

De Nieuwveense Landen krijgt een eigen onderwijsvoorziening waarin ook KindPunt Gavelanden gehuisvest wordt. De planning voor de realisatie ziet er als volgt uit:

Zomer 2022

Belangstellingsmeting. Ouders kunnen aangeven dat ze interesse hebben in een kindcentrum van KindPunt. Onderwijs en opvang, onder 1 dak.

Najaar 2022

Verschillende partijen samen maken een programma van eisen voor het nieuwe gebouw. Hiermee kan de architect aan het werk.

Voorjaar 2023

Een werkgroep van ouders en leerkrachten werken de plannen voor het nieuwe gebouw en de onderwijskundige aanpak verder uit.

Najaar 2023

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure, waarbij leerkrachten, ouders en wijkbewoners betrokken worden, gaat de aannemer aan het werk.

Voorjaar 2024

Het gebouw wordt opgeleverd om in september te kunnen starten. Vanaf dag 1 biedt KindPunt Gavelanden onderwijs en opvang van 0 tot 12.

Januari 2025

De deuren van KindPunt Gavelanden gaan open, niet alleen voor onderwijs en opvang maar ook als kloppende hart voor alle andere activiteiten voor de wijk.

Spelende kinderen

Verhuizen van leerlingen vanuit Talent en de andere KindPunt kindcentra.

Vanaf september 2024 verhuizen de kinderen van kindcentrum Talent naar kindcentrum Gavelanden. Maar wellicht is er belangstelling van kinderen die nu op één van de andere kindcentra van KindPunt zitten. De leeftijd van het kind, vriendjes en vriendinnetjes, de afstand e.d. spelen daarbij een belangrijke rol. Mocht u samen met uw kind besluiten om over te gaan naar het nieuwe kindcentrum, dan willen dit zo gemakkelijk mogelijk maken.

  • Het nieuwe kindcentrum is volop een KindPunt kindcentrum, met alle kenmerken die bij onze kindcentra horen zoals onze identiteit, onderwijskwaliteit, de kanjertraining, kindcentraal onderwijs e.d.

  • Op het nieuwe kindcentrum werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers die afkomstig zijn van de andere KindPunt kindcentra waardoor er altijd wel een juf of meester is die het al kent.

Mocht het zo zijn dat er nu nog een beetje twijfel is, maar je staat beslist wel positief tegenover dit initiatief dan is het invullen van de belangstellingsmeting wel raadzaam. Dan heb je straks een extra keuze.

KindPunt leerkrachten

Veelgestelde vragen

Heb jij een brandende vraag over KindPunt Gavelanden? Klik hiernaast op één van de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op via directiekctalent@kindpunt.nl

Aan de kruising van de Gulden Middenweg en de Nijeveenseweg.

In het kindcentrum bieden twee organisaties onderwijs aan. Promes doet dit voor het openbaar onderwijs en KindPunt verzorgt christelijk onderwijs. Beide organisaties hebben ook partners die opvang aanbieden. Voor KindPunt is dat PlusKinderopvang. Daarnaast zal de onderwijsvoorziening het kloppend hart zijn van de wijk.

Op dit moment is er nog geen onderwijs of opvanglocatie in de wijk. Je kind is ook aan te melden op een van de andere kindcentra in Meppel. Kindcentrum Talent, aan de Vissersingel 1 verhuist naar de Nieuwveense Landen en veel kinderen verhuizen mee. Kindcentrum Beatrix, Stadskwartier of het Kompas zijn ook mogelijkheden. Wat de keuze ook zal zijn: KindPunt zal uiteraard zorgen voor een goede overgang naar een nieuwe school.

Je kunt één of meerdere aanvragen doen voor een gesprek met de directeur van en bij het kindcentrum van jouw keuze. Op basis daarvan kun je een keuze maken. Je schrijft je kind in en maakt afspraken met de leerkracht over de wendagen op het kindcentrum (5 dagen/dagdelen.) Na het wennen start je kind in de groep. Van het kindcentrum ontvang je een pakket met praktische informatie (rooster/tas/lunchpakket enz.) Zijn er nog vragen, dan kun je dat altijd met de leerkracht of de directie doorspreken.

Omdat KindPunt ervoor kiest om KindPunt Talent te verplaatsen naar de nieuwe school kunnen we vanaf dag 1 alle leerlingen een plek geven van groep 1 t/m 8. Ook voor alle vormen van opvang kun je in KindPunt Gavelanden terecht.

Met de verhuizing van Talent naar de nieuwe wijk verandert er het één en ander. Er komen naast de vertrouwde leerkrachten van Talent ook leerkrachten te werken van de andere kindcentra van Meppel, het gebouw wordt helemaal anders en ingericht volgens de nieuwste inzichten. Al met al toch echt een nieuw begin. Binnen KindPunt leggen we er de nadruk op dat elk kind waardevol is, niet om wat het kan maar om wie het is. Het woord ‘gave’ past daarbij. Ieder kind is een gave en wat ons betreft ook gaaf. Dus vandaar die nieuwe gave naam: KindPunt Gavelanden.

Wij kunnen je ondersteuning goed gebruiken. Heb jij een kind dat op 1 november 2022 2, 3 of 4 jaar is? Via DUO kun je het initiatief voor kindcentrum nu al ondersteunen. Op die manier heb je een (extra) optie om te kiezen voor het onderwijs dat je zoekt voor je kind.